Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària

Sin título

Cliqueu a sobre de l’enllaç, si voleu accedir a la Carta de drets i deures: http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/drets_i_deures/destacats/carta-drets-deures.pdf