Cartera de serveis

 DibujoMedicina familiar i comunitària: els metges del centre duen a terme les visites seguint les seves agendes, que estan personalitzades en forma de cites prèvies, cites espontànies, avisos domiciliaris i avisos telefònics.

Infermeria: els professionals d’infermeria duen a terme proves complementàries com electrocardiogrames, espirometries, extraccions sanguínies, cures, activitats de grup i comunitàries, seguiment de pacients crònics i administració d’injectables.

Pediatria: els pediatres del centre atenen els seus pacients mitjançant cites prèvies, visites espontànies i d’acord amb el Programa del nen sa, on es fa un seguiment dels pacients menors de 15 anys en forma de revisions periòdiques i estipulades, juntament amb el calendari de vacunacions oficial.

Treball social: s’atenen els problemes sociosanitaris més prevalents del nostre entorn i es dóna suport  als metges de família i al personal d’infermeria sobre aquests temes.

Psicologia: el servei de psicologia inclou cites prèvies, revisions programades i atenció telefònica, coordinat amb la resta de professionals del centre.

Psiquiatria: en el cas que el metge de família ho cregui adient i desprès de l’estudi detallat de cada cas, el pacient pot ser derivat a aquest servei, que també disposa d’una agenda de cites prèvies, avisos telefònics i revisions periòdiques.

L’hora de les visites és sempre orientativa i estableix més
un ordre que no pas un horari com a tal.

Residències: equip de professionals que visita els ciutadans que es troben a les diferents residències. Fa un control directe i continu del pacient, i un seguiment en cas d’ingrés hospitalari o alta mèdica.

Unitat d’Atenció a l’Usuari: està format pel personal encarregat d’atendre les trucades telefòniques del centre, de gestionar les agendes i les urgències, de fer els tràmits administratius i de resoldre els dubtes que pugueu tenir.

Programes comunitaris: vegeu l’apartat corresponent del blog.

A mesura que es vagin produint canvis o hi hagi novetats sobre la cartera de serveis, us n’informarem a la nostra pàgina d’inici.