Perla terapèutica (2): Teràpia Hormonal Substitutiva.

INICIATIVA TERAPÈUTICA

INICIATIVA TERAPÈUTICA… troba’ls a: https://www.ti.ubc.ca/about-us/

Iniciativa Terapèutica es va crear al 1994 pel Departament de Farmacologia i Terapèutica del Canadà amb la col·laboració del Departament de Medicina familiars de la Universitat de Colúmbia. La seva intenció: proporcionar als metges i farmacèutics una informació actualitzada, basada en evidències e informació pràctica sobre els tractaments prescriptibles. És una organització independent, separada del govern, de la indústria farmacèutica i d’altres grups d’interès.

Durant el 2019 van complir 25 anys i van fer un recull d’articles publicats per ells, encara vigents que han anomenat “perles”… En aquest seguit de posts us els comentem…

La teràpia hormonal combinada a llarg termini (pel tractament dels símptomes de la menopausa) produeix més danys que beneficis en dones menopàusiques, tant sanes com amb malaltia arterial coronària. Trobeu l’article sencer a: https://www.ti.ubc.ca/2002/12/31/menopausal-combined-hormone-therapy-update/

Com sempre recomanem: el que millor us pot aconsellar, informar i valorar la idoneïtat d’un tractament a les vostres característiques és el vostre metge de capçalera.

Publicat dins de Consells de salut, Cultura mèdica, Medicaments | Deixa un comentari

COM UTILITZAR LA MASCARETA (2)…

Esther Samper és metgesa, Dra. en Medicina Regenerativa i una gran comunicadora… en aquest cas per orientar-nos una mica ens explica de forma sencilla, junt amb Julia Cejas, el que s’ha de fer al portar mascareta…

Sense títol

Esther Samper i Julia Cejas a eldiario.es

Publicat dins de Consells de salut, Cultura mèdica, Malalties infecto-contagioses, Salut comunitària | Deixa un comentari

COM UTILITZAR LA MASCARETA (1)…

Esther Samper és metgesa, Dra. en Medicina Regenerativa i una gran comunicadora… en aquest cas per orientar-nos una mica ens explica de forma sencilla, junt amb Julia Cejas, el que no s’ha de fer al portar mascareta…

Sense títol

Esther Samper i Julia Cejas a eldiario.es

Publicat dins de Cultura mèdica, Malalties infecto-contagioses, Salut comunitària | Deixa un comentari

LUMBALGIA, Mal d'esquena (2)

Sense títol 1Quines proves d’imatge cal fer per diagnòsticar una lumbalgia?
No cal fer proves d’imatge en la lumbàlgia aguda. Les proves poden trobar troballes que no estiguin relacionats amb el dolor. Una revisió recent no va observar associació entre les petites desviacions de la normalitat de les troballes de la ressonància magnètica nuclear de l’esquena i la predicció de futurs episodis de dolor.

Com descartar altres diagnòstics?
El cuadre clínic i l’exploració física ajudaran al profesional a sospitar patologies que produeixen lumbalgia: radiculàlgia, estenosi espinal, artritis, fractures osteoporòtiques, possibles neoplàsies, etc…

Que puc fer per prevenir el mal d’esquena?
L’exercici en general i l’educació postural redueixen la probabilitat d’un nou episodi de dolor lumbar en el següent any en un 45%; és a dir, que tant l’exercici general com els exercicis específics per a l’esquena van resultar beneficiosos. No podem dir quin és l’exercici ideal per prevenir el lumbàlgia, però l’exercici, en general, el prevé.

En canvi, el repòs absolut en llit empitjora el dolor i allarga el temps de recuperació fins 4-8 setmanes. La millor recomanació és, dons, mantenirse tot lo actiu possible.

Quín medicament és el millor per treure el dolor de la lumbalgia?
El medicament eficaç per al dolor en la lumbàlgia aguda està encara per descobrir. No sembla que el paracetamol sigui massa eficaç en la lumbàlgia aguda. Els assajos clínics amb antiinflamatoris són contradictoris i demostren que la capacitat d’aquests fàrmacs per reduir el dolor no és gaire significativa.

Font: Modificat de https://guiaterapeutica.wordpress.com/2019/06/21/las-cuatro-preguntas-sin-respuesta-en-lumbalgia-aguda-inespecifica-y-lo-que-si-sabemos/

Publicat dins de Consells de salut, Cultura mèdica, Salut comunitària | Deixa un comentari

Perla terapèutica (1): les tiazides (diürètics)

INICIATIVA TERAPEUTICA

INICIATIVA TERAPEUTICA… trobals a: https://www.ti.ubc.ca/about-us/

Iniciativa Terapèutica es va crear al 1994 pel Departament de Farmacologia i Terapèutica del Canadà amb la col·laboració del Departament de Medicina familiars de la Universitat de Colúmbia. La seva intenció: proporcionar als metges i farmacèutics una informació actualitzada, basada en evidències e informació pràctica sobre els tractaments prescriptibles. És una organització independent, separada del govern, de la indústria farmacèutica i d’altres grups d’interès.

Durant el 2019 van complir 25 anys i van fer un recull d’articles publicats per ells, encara vigents que han anomenat “perles”… En aquest seguit de posts us els comentem…

Tot i que l’article es va publicar el 1995 la seva utilitat no s’ha devaluat: Les tiazides són clarament els fàrmacs de primera elecció per al tractament de la hipertensió no complicada
Aquesta conclusió es basa en els resultats d’una sèrie de variables, d’efectivitat (variables de morbiditat i mortalitat), d’eficàcia en la disminució de la pressió sanguínia, tolerabilitat (efectes adversos), conveniència i cost. És fascinant comprovar que les conclusions no han canviat des de 1995. voleu saber més?
Continua llegint

Publicat dins de Consells de salut, Cultura mèdica, Hipertensió Arterial, Medicaments | Deixa un comentari