Inscripció del nadó al Registre Civil

Quan cal fer-la? Passades les 24 hores del seu naixement i fins que es compleixin vuit dies del seu naixement.

Qui la pot fer? El pare, la mare o qualsevol persona major de 18 anys degudament autoritzada.

Quina documentació s’ha de portar?

  1. Informe de maternitat degudament emplenat (que us lliurarà el metge de capçalera). Més informació: aquí.
  2. Butlleta d’estadística degudament emplenada, que us lliuraran a l’hospital, ajuntament o Registre Civil.
  3. Llibre de família.
  4. DNI dels pares.

Una vegada dut a terme aquest tràmit, el nadó ja estarà registrat i us lliuraran una fotocòpia per poder empadronar-lo.