Medicina de família

DibujoQuè fem els metges de família?

L’equip de metges de família que us atenem al centre ens ocupem de la vostra salut i la de la vostra família i us oferim una atenció integral, eficient i amb la major qualitat científica i tècnica.

Estem preparats per diagnosticar, tractar i fer el seguiment de la majoria dels problemes de salut i, quan sigui necessari, us orientarem o us posarem en contacte amb els especialistes per poder-los resoldre.

Cada metge de família té assignada una part de la població, que comprèn els individus majors de 15 anys de la nostra comunitat.

Al CAP Llibertat disposem dels tipus de consultes següents:

Consulta al centre: és la consulta que es du a terme al centre, dirigida a totes les persones que es poden desplaçar fora del seu domicili.

Consulta a domicili: és la consulta que es fa al domicili en el cas que el pacient no pugui desplaçar-se al CAP per motius de salut.

Hi ha 3 tipus de visita amb el metge de família:

Visita amb cita prèvia: el pacient demana dia i hora amb antelació per ser atès al centre. Aquest tipus de visita és la més desitjable i la que s’ha d’intentar fer sempre que sigui possible, ja que permet oferir-vos la millor atenció i organitzar les consultes perquè el temps d’espera sigui al més equilibrat possible. A més, permet que el vostre metge o metgessa pugui fer el seguiment del vostre procés.

Visita  sense cita: quan el pacient necessita ser visitat el mateix dia per un problema clínic i no hi ha hores disponibles de cita prèvia amb el seu metge de capçalera. Aquest tipus de visita genera problemes d’organització i obliga a disminuir, en alguns casos, el temps d’atenció, motiu pel qual només permet atendre el motiu puntual del problema de salut i, si és necessari, fer la baixa o donar l’alta de la incapacitat transitòria.

Visita urgent: el pacient presenta una simptomatologia clínica que l’obliga a rebre atenció mèdica immediata.