Detecció precoç de la retinopatia diabètica: consells pel pacient

Sense títol

Font: retinodiab (http://www.retinoweb.com)

La retinografía és una prova que es realitza als diabètics per estudiar la retina i part del nervi òptic que es veu al fons de l’ull.

És una fotografia en color de la retina que permet detectar la retinopatia diabètica abans que els símptomes comencin a manifestar-se i iniciar el tractament en una etapa primerenca de la malaltia. En cas que el seu metge trobi anomalies, les fotos seran valorades per un oftalmòleg, que el citarà si cal. Continua llegint

Publicat dins de Consells de salut, Diabetis, Oftalmologia, Salut comunitària | Deixa un comentari

Vacunes i conceptes erronis (9)

Sense títolCreença 9: Les vacunes contenen mercuri, que és perillós.

ÉS FALS!

Evidència 9: El tiomersal és un compost orgànic amb mercuri que s’havia utilitzat en algunes vacunes en ampolles de dosis múltiples com a conservant. No hi ha proves científiques que suggereixin que la quantitat de tiomersal utilitzada en aquelles vacunes comporti un risc per a la salut. A més, a Catalunya les vacunes que s’administren són monodosi i, per tant, no incorporen aquest component.

Font: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacunacions/vacunacions/sabieu-que…/

Publicat dins de Consells de salut, Cultura mèdica, Malalties infecto-contagioses, Salut comunitària, Vacunacions | Deixa un comentari

El cor i la conducció

Sense títol

Tweet original de R. Raso

Hi ha cops que la vida et sorprèn… aquesta va ser la impressió que em va produir aquest tweet… per primer cop a la meva vida professional, pot ser per falta de perícia a l’hora de buscar-ho, algú m’aclaria el que havia de recomanar als pacients cardiòpates que em preguntaven sobre el seu permís de conduir…

Tot seguit l’amplio i aclareixo el significat de les abreviatures…

SCA: Síndrome coronari agut. ACTP: angioplàstia Coronaria Transluminal Percutania. DAI: Desfibril·lador Automàtic Implantable. CF: Classe funcional NYHA. FEVI: Fracció d’Ejecció del Ventricle Esquerra. TVNS: Taquicàrdia Ventricular No Sostinguda. PA: Pressió arterial

Dibujo

Publicat dins de Consells de salut, Cultura mèdica, Malalties cardiovasculars, Processos administratius, Salut comunitària | Deixa un comentari

COVID-19 persistent

Encara hi ha moltes coses que desconeixem de la malaltia que ens ha portat a la pandèmia… La COVID-19 es una patologia nova i el seu maneig ha anat evolucionant conforme s’han anat atenent pacients… en un principi per la patologia aguda greu -recordeu que el ventall simptomàtic va des de l’estat asimptomàtic al pacient que requereix tractament invasiu passant pel quadre gripal- es recomanava la hidroxicloroquina i actualment sembla que el més efectiu siguin els corticoides i algún antiretroviral…

Els malalts que han sobreviscut a la fase aguda de la malaltia -per sort la immensa majoria- poden, però, presentar seqüeles o covid-19 persistent… Diversos estudis assenyalen que entre un 10 i un 20% poden presentar símptomes més enllà de les 4 setmanes i una proporció menor fins i tot durant mesos.

En aquests casos tampoc disposem de massa informació: no existeixen recomanacions ni guies de pràctica clínica basades en l’evidència per al maneig de la COVID-19 persistent.

 Els principals símptomes que poden aparèixer en aquest quadre clínic son:

  • fatiga
  • dolor articular
  • dolor muscular
  • dolor toràcic
  • tos
  • dispnea
  • anòsmia / disgeúsia
  • cefalea
  • símptomes digestius

A més d’aquests símptomes, poden també aparèixer altres manifestacions persistents a nivell digestiu, ocular, cutani, otorrinolaringològic, immunològic, pulmonar, cardíac, vascular, nerviós i mental…

Pels metges que seguiu el bloc: heu de saber que en data del 15 de novembre la CAMFiC ha publicat una guia de pràctica clínica anomenada: MANIFESTACIONS PERSISTENTS DE LA COVID-19 que segur que serà de gran ajuda…

Font: CAMFiC

Continua llegint

Publicat dins de Consells de salut, Malalties infecto-contagioses, Salut comunitària | Deixa un comentari

Vacunes i conceptes erronis (8)

Sense títolCreença 8: És millor la immunització produïda per la malaltia que per les vacunes.

ÉS FALS!

Evidència 8: Les vacunes estimulen el sistema immunitari provocant una resposta similar a la que produiria la infecció natural, però evitant la malaltia i les seves complicacions. En canvi, el preu de la immunització per infecció natural podria ser un conjunt de complicacions tant importants com el retard mental provocat per l’Haemophilus influenzae tipus B, defectes congènits ocasionats per la rubèola, càncer hepàtic derivat del virus de l’hepatitis B o mort per xarampió.

Font: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacunacions/vacunacions/sabieu-que…/

Publicat dins de Consells de salut, Cultura mèdica, Malalties infecto-contagioses, Salut comunitària, Vacunacions | Deixa un comentari