Persones amb dependència

La protecció de les persones en situació de dependència, un col·lectiu de població cada cop més nombrós a causa dels canvis demogràfics i socials, s’ha convertit en un repte ineludible per als poders públics, i el desenvolupament de polítiques per a la promoció de l’autonomia personal ha esdevingut una de les prioritats en matèria de política social tant a Catalunya com a la resta d’Europa.

En els enllaços següents podreu trobar informació rellevant sobre aquest tema.

Què és i com es reconeix la situació de dependència

Serveis socials per a persones amb dependència

Llei de la dependència