Petició de full de transport sanitari no urgent

Els ciutadans que tenen reconeguda la necessitat de transport sanitari no urgent per desplaçar-se a les visites, proves o ingressos hospitalaris poden demanar al seu metge de referència que els prepari el full de derivació pertinent. Cal fer la sol·licitud amb una antelació mínima de dos dies laborables (tot i que aconsellem que se sol·liciti tant aviat com se sàpiga). Un cop signada pel metge, dos dies després de la sol·licitud, es pot passar a recollir pel taulell d’Atenció al Ciutadà.

En el cas que el transport no estigui indicat o hi hagi qualsevol altra incidència, se n’informarà al més aviat possible. Es recorda que per facilitar aquest servei se segueixen criteris estrictes i se sol·licita la col·laboració dels ciutadans per gestionar-lo.