Petició de justificant de visita

Podeu sol·licitar un justificant de visita, directament al professional que us ha atès o al taulell d’Atenció al Ciutadà.

Al justificant solament constarà l’hora de la visita programada i l’hora de sortida.

En cas que el justificant sigui per a l’acompanyant, aquest s’haurà d’acreditar amb el DNI o NIE.

Tingueu en compte que el justificant només es podrà demanar el mateix dia de la visita, un cop ja s’hagi dut a terme. No es pot demanar amb antelació.