Voluntats anticipades

El document de voluntats anticipades (DVA) és un escrit on el pacient (major d’edat i amb capacitat suficient per entendre què està fent) dóna una sèrie d’instruccions o orientacions sobre el tractament mèdic que li pot ser aplicat o que no accepti, quan ell ja no estigui en condicions d’expressar la seva voluntat, dirigit al seu metge o metgessa responsable.dva