Inscripció del nadó com a beneficiari de la Seguretat Social

On es fa? A l’oficina de l’INSS 

Qui ho pot fer? El pare, la mare o qualsevol persona major de 18 anys degudament autoritzada.

Quina documentació s’ha de portar?

  1. DNI/ NIE de la persona que vol tenir el nadó com a beneficiari. Si aquesta persona no és el pare o la mare, també s’ha de presentar el certificat de convivència.
  2. Targeta sanitària en la qual s’inscriu el nadó.
  3. Llibre de família (amb inscripció del nadó).
  4. Certificat de convivència, en el cas de pares no casats.