Treballadora social

DibujoQuè fem els treballadors socials?

Som els professionals que vetllem per les vostres necessitats socials. 

 

Funcions

– Valorem el risc social.

– Assessorem sobre recursos socials, sanitaris, psicològics i jurídics.

– Abordem problemes socials, tant al centre com al domicili, i donem suport al malalt  i al cuidador.

– Proporcionem atenció preventiva, assistencial i de reinserció social, tant en una consulta espontània com programada, a aquelles famílies o persones amb problemes socials que influeixen directament o indirectament en la salut.

– Promocionem i participem en l’avaluació dels aspectes culturals, socioeconòmics i de risc sociosanitari de la població assignada a l‘EAP.

– Participem en programes de salut.

– Vetllem perquè l‘EAP integri els aspectes relacionats amb la reinserció social en l’atenció a la població.