Petició de canvi de metge

Per sol·licitar canvi de metge o infermera cal que empleneu el formulari que us facilitarem al taulell d’Atenció al Ciutadà. També el podeu trobar aquí.

Per això cal que hagin passat almenys 6 mesos des de l’últim canvi. En cas que faci menys temps, cal justificar el motiu. A l’hora de formular la petició podeu sol·licitar un metge en concret. Si no us podem assignar el que heu demanat, us n’assignarem un altre amb disponibilitat.

Recordeu que el canvi serà valorat per la Direcció del centre i, posteriorment, us notificarem la resolució pertinentment.